Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania

Przebieg szkolenia:

Wykłady (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny) w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokościach do 20 m.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.