Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie w charakterze partnera nurkowego bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,

Przebieg szkolenia:

  • zajęcia teoretyczne - 2 godziny wykładów
  • zajęcia praktyczne na powierzchni
  • zajęcia praktyczne na wodach otwartych - 2 nurkowania do głębokości 18-20 metrów.

Uprawnienia:

  • wykonywanie nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności , w charakterze partnera nurkowego, w zakresie głębokości właściwym lda posiadanego stopnia nurkowego
  • szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu PE (płetwonurek eksplorator).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka nocnego (PNO).