Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie nawigacji podwodnej.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,

Przebieg szkolenia:

  • zajęcia teoretyczne - 3 godziny wykładów
  • zajęcia praktyczne na powierzchni
  • zajęcia praktyczne na wodach otwartych - 2 nurkowania do głębokości 18-20 metrów.

Uprawnienia:

  • szkolenie specjalistyczne podnoszące umiejętności z zakresu nawigacji podwodnej
  • szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu PE (płetwonurek eksplorator).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka nawigatora (PNA).