PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM

KDP/CMAS

(PZB)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił  wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat
  • posiadanie minimum stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)  lub równorzędnego innej organizacji
  • wykonanie 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania
Przebig szkolenia :

Wykłady (3 godziny), zajęcia praktyczne na powierzchni (2 godziny), oraz 3 nurkowania w wodach otwartych  (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

Kadra kursu:

·        Uprawniony Instruktor Płetwonurka w Zestawie Butlowym

·        Stosunek instruktorzy/ kursanci w części praktycznej 1: 4.

Warianty szkolenia:

Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.