Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających wykonywanie w charakterze partnera nurkowego bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • posiadanie stopinia płetwonurka CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  • posiadanie specjalizacji nurkowania nocnego (PNO) lub równorzędnej z innych organizacji
  • posiadanie specjalizacji nawigacji podwodnej (PNA) lub równorzędnej z innych organizacji

Przebieg szkolenia:

  • zajęcia teoretyczne - 5 godziny wykładów
  • zajęcia praktyczne na powierzchni
  • zajęcia praktyczne na wodach otwartych - 4 nurkowania w przedziale głębokości 5-30 metrów.

Uprawnienia:

  • nurkowanie do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach  minimum CMAS** (P2) lub równorzędnych z innych organizacji
  • szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu CMAS**  (P2).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat płetwonurka ekspoloratora  (PE).