PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS

(PM)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

   


Warunki uczestnictwa w kursie:

·        wiek:

ukończone 8 lat (kurs na stopień brązowy – PM/1),

ukończone 9 lat (kurs na stopień srebrny – PM/2),

ukończone 11 lat (kurs na stopień złoty – PM/3),

·        umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

·        zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,

·        orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

 

Przebieg szkolenia:

Lekcje i zajęcia praktyczne – od 8 do 17 godz. (w zależności od rodzaju kursu).

W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

  • 2 nurkowania do głębokości 2 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
  •  3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
  • 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).

 

Płetwonurek KDP/CMAS (PM) ma prawo:

·            Stopień brązowy: nurkować do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania.

·            Stopień srebrny: nurkować do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum P2 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji,

– nurkować do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum P1 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

·            Stopień złoty: nurkować do głębokości 12 m w wodach otwartych wyłącznie z instruktorem,

– nurkować do głębokości 10 m w wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym)

o kwalifikacjach nurkowych minimum P2 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji,

– nurkować do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym)

o kwalifikacjach minimum P1 KDP/CMAS lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

 

Kadra kursu:

·        Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS, który z wynikiem pozytywnym ukończył seminarium wewnętrzne KDP/CMAS w zakresie szkolenia i certyfikacji dzieci oraz młodzieży.

·        Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 2.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

-        Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia

-        międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS,

wyprawkę płetwonurka młodzieżowego, w tym: podręcznik PM, naszywkę (brązową, srebrną lub złotą), naklejki, znaczek odblaskowy, worek kąpielowy, koszulkę.