PŁETWONUREK KDP/CMAS***

(P3)

 

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 m i prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
  • posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS (lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu płetwonurek nitroksowy (PN1), płetwonurek w skafandrze suchym (PSS),
  • realizacja części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:

      a) patofizjologia i pierwsza pomoc – KOMH,

      b)  BLS, OFA – DAN,

c)      patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,

·        orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania,

·      zalogowane 80 nurkowań, w tym przynajmniej 20 w przedziale głębokości 30–40 m.

 

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (18 godz.) oraz zajęcia praktyczne (36 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 7 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 360 min pod wodą i obejmować minimum 12 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań do głębokości 30 m, 2 nurkowania na głębokość 40 m i 2 nurkowania na 50 m.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

 

Kadra kursu:

• Kierownik Szkolenia: Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).

• Instruktorzy KDP/CMAS.

• Stosunek instruktor/kursanci w trakcie zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.

 

Płetwonurek KDP/CMAS*** ma prawo:

·        organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,

·        demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora,

·        nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,

·        kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie KDP/CMAS* (P1),

KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub równoważne kwalifikacje innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P3).