PŁETWONUREK KDP/CMAS*

(P1)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych bądź takich samych kwalifikacjach.


Warunki uczestnictwa w kursie:

·        ukończone 14 lat,

·        umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),

·        zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

·        orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.


Przebieg szkolenia

Wykłady (12 godz.) i zajęcia praktyczne (20 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 5 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić minimum 120 min i obejmować minimum 9 nurkowań, w tym 3 do głębokości 10 m, 4 do głębokości 10÷15 m oraz 2 nurkowania  na głębokość 20 m.

Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć na basenie.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

 

Kadra kursu:

·        Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1).

·        Maksymalny stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.

 

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:

nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o kwalifikacjach KDP/CMAS* (lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji).


Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS P1.